KLT Byggservice jobbar med byggnation, om- eller tillbyggnad, fönsterbyten samt fukt och mögel.

5 tips om du ska bygga altan i sommar

1. Tänk igenom placeringen, alla vill ha kvällssol på sin altan. 2. För stor altan blir inte estetiskt snyggt utan tar över. 3. Tryckimpregnerat trä=underhåll och ej så miljövänligt, titta gärna på komposit som är snyggt men betydligt dyrare. Dock lönar det sig i längden, årskostnaden blir lägre på sikt. 4. Altaner större än 60m2 kräver bygglov och trappor med fler än tre steg ska ha räcke. 5. Rot-avdrag gäller för altanbyggen som är sammanbyggda med huset

KLT Byggservice, Adress: Ekängen 103, 311 51 Ätran, Telefon : 070-397 83 03, E-post: niclas@kltbyggservice.se