KLT Byggservice jobbar med byggnation, om- eller tillbyggnad, fönsterbyten samt fukt och mögel.

Fukt i krypgrund

Vi samarbetar med Trygghetsvakten och kommer gärna ut och besiktigar din krypgrund kostnadsfritt samt erbjuder ett eventuellt åtgärdspaket.

KLT Byggservice, Adress: Ekängen 103, 311 51 Ätran, Telefon : 070-397 83 03, E-post: niclas@kltbyggservice.se