KLT Byggservice jobbar med byggnation, om- eller tillbyggnad, fönsterbyten samt fukt och mögel.

Fukt och mögel

Friska hus...

Efter semestern har fler än någonsin valt att installera Trygghetsvakter i krypgrundar och på vindar.Folk börjar alltmer förstå vikten av att ha ett friskt hus! Vi jobbar utöver husbyggnationer, tillbyggnader mm konstant med installationer av Trygghetsvakter.

KLT Byggservice, Adress: Ekängen 103, 311 51 Ätran, Telefon : 070-397 83 03, E-post: niclas@kltbyggservice.se