KLT Byggservice jobbar med byggnation, om- eller tillbyggnad, fönsterbyten samt fukt och mögel.

Fullt ös på det nya året

Januari rivstartar med panelbyte och takbyte på luktsmittat hus i Varberg.

KLT Byggservice, Adress: Ekängen 103, 311 51 Ätran, Telefon : 070-397 83 03, E-post: niclas@kltbyggservice.se