KLT Byggservice jobbar med byggnation, om- eller tillbyggnad, fönsterbyten samt fukt och mögel.

GDPR

Hur vi hanterar GDPR

Integritetspolicy


VÅRA KUNDER ÄR SÄKRA!
 Genom att följa Datainspektionens direktiv och använda oss Visma bokförings- och fakturasystem samt SKV´s tjänst för ROTutbetalning ser vi på KLT Byggservice AB till att följa dataskyddsförordningen.     

VILKA UPPGIFTER LAGRAR VI? 
För- och efternamn, personnummer vid nyttjande av ROT samt adress och kontaktuppgifter lagrar vi. KLT Byggservice AB lagrar nödvändig information för att kunna redovisa objekt samt att kunna ROT-utbetalningar. All information lagras i ett datasystem där varje medarbetare får logga in för att ta del av information.     

SÄKERHET
KLT Byggservices medarbetare får endast tillgång till den information de behöver i servern för att kunna administrera sina arbetsuppgifter. KLT Byggservice kräver också att alla medarbetare har ett väl fungerande virusskydd i sin dator. Vi ber våra kunder att inte skicka känslig information till oss via mejl.   Kundernas uppgifter ligger kvar i systemet till dess att objekten avslutats och så länge SKV kräver lagring av ROT-objekt. Därefter flyttas informationen till en extern lagringsplats som endast admin har tillgång till så länge garantin gäller för respektive byggobjekt. Detta för att kunden ska kunna få fram information vid eventuellt garantiärende.

KLT Byggservice, Adress: Ekängen 103, 311 51 Ätran, Telefon : 070-397 83 03, E-post: niclas@kltbyggservice.se