KLT Byggservice jobbar med byggnation, om- eller tillbyggnad, fönsterbyten samt fukt och mögel.

Lite kort och gott om fukt och mögel..

Mögel farligt?
Idag vet man inte hur farligt mögel är även om det forskas mycket på det. Man vet dock att människor påverkas olika av mögel, vissa påverkas mycket och andra knappt nämnvärt. Svartmögel vet man att det är direkt hälsofarligt för människan. 

Mätning av fuktkvot i krypgrund eller vind
RF=relativa luftfuktigehet
FK=fuktkvot (den verkliga fukthalten i materialet) 

Då den relativa luftfuktigheten,RF, som tex Anticimex oftast mäter i krypgrund eller på vind ökar också fuktinnehållet i byggnadsmaterialet, som strävar efter att hålla i stort sett samma RF som luften. Förändringarna i RF är snabbare än förändringarna i fuktkvoten (FK) i byggnadsmaterialet. Detta beror på att när byggmaterialet väl absorberat fukt tar det tid på sig att återge fukt till luften. Så, att mäta RF ger därför inte fullständigt svar på om det under tidigare eller pågående period är ett gynnsamt klimat för mögel.

Svartmögel
Vi rekommenderar att man alltid sanerar mögelpåväxt. Vid omfattande mögelpåväxt kan det sprida sig så mycket sporer upp till boendemiljön att det är skadligt. När saneringen är gjord bör man skydda utrymmet från vidare påväxt med hjälp av någon av tex Trygghetsvaktens produkter. För att vara helt säker kan du alltid rådgöra med oss för att få rätt produkter. 

Referenser

KLT Byggservice, Adress: Ekängen 103, 311 51 Ätran, Telefon : 070-397 83 03, E-post: niclas@kltbyggservice.se