KLT Byggservice jobbar med byggnation, om- eller tillbyggnad, fönsterbyten samt fukt och mögel.

Jobb i alla vädersträck

Just nu jobbar vi med nybyggnation i Vegby, tillbyggnad i Halmstad och ett stall i Ätran. Givetvis måste även ett par Trygghetsvakter installeras denna vecka..

KLT Byggservice, Adress: Ekängen 103, 311 51 Ätran, Telefon : 070-397 83 03, E-post: niclas@kltbyggservice.se