KLT Byggservice jobbar med byggnation, om- eller tillbyggnad, fönsterbyten samt fukt och mögel.

Landslagryttaren Svante Johansson

Vi har gjort ombyggnationer i Svante Johanssons stall under våren och han är en av många referenser. Vi kommer jobba vidare på Svantes anläggning under hösten.

KLT Byggservice, Adress: Ekängen 103, 311 51 Ätran, Telefon : 070-397 83 03, E-post: niclas@kltbyggservice.se