KLT Byggservice jobbar med byggnation, om- eller tillbyggnad, fönsterbyten samt fukt och mögel.

Stall & Ekonomibyggnad

Vi har byggt flera stall, och gjort diverse ombyggnationer såsom lyft tak för bättre stallmiljö, gjort ny planlösning för fler boxar mm. Vi har även satt upp flera typer av boxinredningar. 

Referenser  

Nedan ser ni Svante Johanssons stall som renoverat invändigt...

KLT Byggservice, Adress: Ekängen 103, 311 51 Ätran, Telefon : 070-397 83 03, E-post: niclas@kltbyggservice.se