KLT Byggservice jobbar med byggnation, om- eller tillbyggnad samt fukt och mögel.

Välkommen Hannes och Simon

Fr o m juni har vi två nya killar i vårt team. En Varbergskille och en kille från Falkenberg.

KLT Byggservice, Adress: Box 188, 310 61 Ätran, Telefon : 070-397 83 03, E-post: niclas@kltbyggservice.se